Haandverk3365

Målet er at skabe interesse om og formidling af Vikingernes levevis med fortidens Jelling som baggrund

Det forventes at vikingerne er aktivt formidlende.

 

Vikingemarked skal forstås således at Håndværk, Krigskunst, Fortællere, Ryttere osv. fungerer i et markedsliv - alle må hjælpe til med at holde dette historiske formidlingsforum fri for plastik, øldåser, masseproducerede varer, loppemarkedstiltag m.v.

 

Det vil altid være en løbende diskussion om, hvad der nu er korrekt ! - diskussionen om historisk korrekthed lader vi museerne om at afgøre - men lægger op til, at vi alle gør vores bedste for at lave den optimale formidlingsscene.

 

I respekt for vikinger, som anstrenger sig for at lave et vikingetelt at bo i, afvises moderne plastiktelte, materialer  mv.

 

I respekt for håndværkere, som anstrenger sig med at lave vikingehåndværk, afvises boder som kun eller som overvejende videresælger produkter (kræmmerboder).

 

Der fokuseres på Jellingsstenenes skrift - forstået således at samarbejdet med kirken vægtes højt i formidlingen af historien.

 

Det er endvidere vigtigt at udvise respekt i forhold til kirke, kirkegård, historiske mindesmærker mv. - det er udtryk for stor imødekommenhed fra Jelling by og myndigheder, at vi netop må have en så central placering af vikingemarkedet.

 

Der forventes frivillig opbakning fra vikinger i forhold til Kirke, Skibet Jelling Orm, andre vikinger, lokale frivillige, Kongernes Jelling, sponsorer osv.

 

Telte placeres tilfældigt - (efter anvisning ved ankomst)

 - lav vagtaftaler i boderne/aktiviteterne: vi ønsker en viking fra hvert telt i KIRKEN - en til TINGE osv. - Aktiv personlig tilstedeværelse er en vigtig del af formidlingen.

 

NB: (Evaluering) Jeg modtager gerne kommentarer/ideer/kritik mv.

 

På foreningens vegne - Høvding Henrik

mobil 23660246 - mail hdahl@fibermail.dk