jk1324

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende:

Bjarne Madsen, formand

Henrik Dahl, næstformand - og Høvding for det indre marked

Henrik Dahl, kasserer

Anette Dahl, sekretær

Dorthe Kirstine Madsen, bestyrelsesmedlem

Per Post, suppleant

Astrid Skjoldborg Glans, suppleant