marked1334

Bliv medlem af Foreningen Vikingemarkedet ved Højene

Foreningen Vikingemarkedet ved Højene ønsker, at så mange som muligt støtter op om foreningen - og alle, der ønsker dette, kan melde sig ind og blive medlem.

 

Medlemskab af foreningen Vikingemarked ved Højene opnås ved at sende en mail til mail@vikingemarked-jelling.dk med oplysning om navn, adresse og mailadresse eller tlf.nr. og indbetale kontingent - se nedenfor:

 

I 2022 er kontingentet 75.00kr årligt pr. pers. og bedes indbetalt på foreningens bankkonto eller MobilePay. Kontingentet følger kalenderåret. 


Bankkonto:

Vestjysk Bank, Jelling, reg.nr. 9551, konto.nr. 0003187381

MobilePay: 

79882 (dette nummer er kun 5-cifret da det er en forenings-MobilePay uden aktiv telefon).

Ved indbetaling bedes du oplyse navn.

Når kontingentet er indbetalt og registreret træder medlemskabet i kraft.

På forhånd tak for dit medlemskab og din interesse!