2012_Brodbag_IMG_5649

ORDINÆR GENERALFORSAMLING - OBS! UDSAT

Mandag den 24. februar 2020, kl. 19.00, på Jelling Kro - udsat indtil videre på ubestemt tid

Der indkaldes til:

 

Ordinær Generalforsamling

Foreningen Vikingemarked ved Højene

 

Mandag den 24. februar 2020, kl. 19.00, på Jelling Kro

 

Generalforsamlingen indledes med sidste nyt fra Vejle kommune.

Vejle museum kommer og fortæller om udgravningerne på Anesminde.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Formanden aflægger beretning for det foregående år

3. Kassereren aflægger regnskab for det foregående år

4. Behandling af indkomne forslag

  • Forslag skal være formanden skr. i hænde senest 3/2 2020

5. Valg til bestyrelsen

  • Valg af 1 bestyrelsesmedlem
    Dorthe Kirstine er på valg (modtager genvalg)
  • Valg af 2 suppleanter
  • Valg af revisor

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

7. Eventuelt

  • Herunder sidste nyt fra "Jelling Vikingerne"

 

Vel mødt - se mere på www.vikingemarked-jelling.dk

Bestyrelsen