2012_Brodbag_IMG_5649

Der indkaldes til:

Ordinær Generalforsamling

Foreningen Vikingemarked ved Højene

Fredag den 24. februar 2023, kl. 18.00, på Jelling Kro


Medlemmerne inviteres til spisning kl. 18.00, hvor foreningen er vært.

Tilmelding senest 17/2 på astenholt@fiberfart.dk

Generalforsamlingen starter kl. 19.00.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.


2. Formanden aflægger beretning for det foregående år.


3. Kassereren aflægger regnskab for det foregående år.


4. Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 3/2 2023.


5. Valg til bestyrelsen:

• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Dorthe Kirstine Madsen er på valg (modtager ikke genvalg)
Bjarne Madsen ønsker at udtræde af bestyrelsen

• Valg af 2 suppleanter.

• Valg af revisor.


6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.


7. Eventuelt.

Herunder sidste nyt fra "Jelling Vikingerne" og fra færdiggørelsen af Monumentområdet.

 

Vel mødt - se mere på www.vikingemarked-jelling.dk

 

Bestyrelsen