Haandvark2526

Nyhedsbreve fra Foreningen Vikingemarkedet ved Højene

Nyhedsbrev januar 2022

Vikingemarked i Jelling 2022, i forbindelse med Tour de France

Rigtig Godt Nytår til alle.

Så står det klart: Vikingemarked 2022 arrangeres en uge før vi plejer.

I 2022 planlægges markedet til uge 26: lørdag den 2/7 og søndag den 3/7. Tour de France feltet kommer gennem Jelling søndag den 3/7 2022.

Markedet i år bliver et lidt anderledes marked, da vi er indskrænket på det areal vi har til rådighed på
Monumentområdet, men stadig med fokus på autentisk formidling af vikingernes levevis, håndværk og rytteri.

Søndag er der jo fokus på et par cykler der kommer igennem Jelling. Foreningen har via et samarbejde med
Vejle Kommune lovet, at der er levende vikinger der tager imod cykelrytterne når de kommer til Jelling. Det forventes at de kommer med fredelige hensigter… Vejle kommune vægter vikingebrandet højt.

Så nu er der tid til at gå i gang med planlægningen.
Bestyrelsen iværksætter dette arbejde og ser frem til endnu et fantastisk Vikingemarked i Jelling, efter 2 års
aflysning på grund af covid-19.

Høvdingen vil kalde på vikingerne - han oplyser at der er skrappe optagelseskrav og ligefrem venteliste til
at få lov at deltage…

Foreningen vil kalde på de frivillige hjælpere, så sæt kryds i kalenderen - I vil blive kontaktet.

Er du ny frivillig kan du henvende dig på mail@vikingemarked-jelling.dk

Besøg også vores hjemmeside www.vikingemarked-jelling.dk for løbende info.

De bedste hilsner fra
Bjarne Madsen, formand.
Foreningen Vikingemarked ved Højene
-----------------------------------------------------------------------------------

Den ordinære generalforsamling 2021 er udsat…

 

Rigtig GODT NYTÅR. 

2020 blev året uden Vikingemarked ved Højene.

Markedet blev desværre aflyst på grund af de restriktioner der kom grundet Covid-19.

 

Vi har i bestyrelsen været nød til at udsætte den kommende generalforsamling for 2021.

Og der er ikke fastsat en ny dato endnu.

Vi fastsætter datoen så snart der er udsigt til bedre tider…

 

Vi håber naturligvis på at det bliver muligt at afholde marked i år - vi afventer situationen.

 

Medlemmer af foreningen Vikingemarked ved Højene får tilsendt en kontingentopkrævning for 2021.

 

7/1 2021 - Bjarne Madsen, formand

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bestyrelsen ønsker

Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår

 

Kontingentopkrævning for 2020:

I januar udsendes kontingentopkrævning - 75 kr. pr. person.

Husk at kontingentet skal være betalt inden 31/1 2020.

 

Generalforsamling  - mandag 24/2 2020

Der er fastsat dato for den ordinære generalforsamling.

Indkaldelse og dagsorden kan ses på hjemmesiden.

 

Vikingemarked 2020

Markedet afholdes altid i weekenden i uge 27.

Starter så småt fredag den 3/7 - og der er fuldt skrue på lørdag den 4/7 og søndag den 5/7 fra 10:00 - 16.00.

 

Kort- og Langhuset

Der arbejdes igen på at få Korthuset sat op i påsken, så det kan stå helt frem til efter markedet i juli, til gavn for lokale samt besøgende. Korthuset blev flittigt brugt sidste sommer.

Og så kommer Langhuset op omkring pinse.

 

Ser gerne et samarbejde med den øvrige by

Bestyrelsen ønsker et aktivt "ydre marked" - der kan sagtens være aktiviteter i den øvrige by.

Vikingemarkedet besøges af snart 4.000 mennesker i løbet af weekenden.

Der opfordres til at andre foreninger og kultursteder planlægger aktiviteter i den weekend der er Vikingemarked. Jelling Turist- og Handelsstandsforening, Byens Hus og Kongernes Jelling samt Vejle Museerne inviteres / opfordres. Byens Torv er oplagt til aktivitet.

 

Nye tiltag 2020?

Bestyrelsen er i øjeblikket i "tænke pause"…

 

Vi glæder os til det nye år.

På bestyrelsens vegne

Bjarne Madsen, formand

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Nyhedsbrev december 2018

Bestyrelsen ønsker:

Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.

 

Bestyrelsen har netop afholdt bestyrelsesmøde og kan orientere om følgende:

 

Kontingentopkrævning for 2019:

I januar udsendes kontingentopkrævning - 75 kr. pr. person.

Husk at kontingentet skal være betalt inden 31/1 2019.

 

Generalforsamling 4/3 2019.

Der er fastsat dato for den ordinære generalforsamling.

Indkaldelse og dagsorden kan ses på hjemmesiden.

 

Vikingemarked 2019.

Markedet afholdes altid i weekenden i uge 27.

Starter så småt fredag den 5/7 - og der er fuldt skrue på Lørdag den 6/7 og Søndag den 7/7 fra 10 - 16.00.

 

Nyt hegn i 2019.

Der arbejdes på at forbedre markedets hegn til næste år. I samarbejde med Vejle kommune.

Bestyrelsen ønsker at fastholde entre på "det indre marked" - det er derfor nødvendig med et flot og effektivt hegn.

 

Kort- og Langhuset.

Der arbejdes på at få Korthuset sat op i Påsken, så det kan stå helt frem til efter markedet i juli.

Til gavn for lokale samt besøgende - korthuset blev flittigt brugt sidste sommer.

Og så kommer Langhuset op omkring Pinse.

 

Ser gerne et samarbejde med den øvrige by.

Bestyrelsen ønsker et aktivt "ydre marked" - der kan sagtens være aktiviteter i den øvrige by.

Vikingemarkedet besøges af snart 4.000 mennesker i løbet af weekenden.

Der opfordres til at andre foreninger og kultursteder planlægger aktiviteter i den weekend der er Vikingemarked. Jelling Turist- og Handelsstandsforening, Byens Hus og Kongernes Jelling  samt Vejle museerne - inviteres / opfordres. Byens Torv er oplagt til aktivitet.

 

Nye tiltag 2019?

Der arbejdes på udvidet bueskydnings aktivitet, så både børn og voksne kan prøve.

Herudover vil det være op til bestyrelsen, efter generalforsamlingen - at indtænke nyheder i 2019.

 

Vi glæder os til det nye år.

På bestyrelsens vegne

Bjarne Madsen, formand

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Nyhedsbrev, August 2018

For 12. år i træk blev der afholdt Vikingemarked i Jelling.

Monumentområdet var fyldt med ægte vikingeliv.

Tak til gæster, vikinger, frivillige hjælpere samt bestyrelsen for Vikingemarkedet ved Højene.

Knap 4.000 gæstede markedet i 2017.

Monumentområdet var en perfekt ramme til afholdelse af årets vikingebegivenhed . Vejret var perfekt. Vi er godt tilfredse med interessen for markedet - mange kom begge dage - det viser, at der er interesse for at høre om vikingernes levevis.

Ca. 160 vikinger, 55 telte og rigtig mange heste deltog.

Rideopvisning, formidlende håndværkere, fantastisk rovfugleshow, krigerskole og kampshow.

Trækketure for børn på ægte vikingeheste, vikingelege og brødbagning, bueskydning og gudstjeneste i kirken og kirkekaffe i Langhuset.

Og ikke mindst vikingernes Tinge - hvor stridigheder og uenigheder afklares, hvor ting besluttes.

Tak til alle, der var med til at skabe liv på Monumentområdet: Langhus, bålsteder / røg, vikingemusikmusik, larm og sang, autensitet og formidling - håndværk og rytteri, kriger formidling, godt lokalt øl - helstegt pattegris, vikingepølser og ægte vikingebrød og meget mere...

Tak for en super indsats fra jer - ægte autentiske vikinger, for formidling af jeres arbejde. Vi er rigtig glade for at I vælger Vikingemarkedet i Jelling.

Vi ønsker et lille intimt, formidlende og levende marked.

Tak til vore sponsorer:

Tak til Vejle kommune

Miljøprojektet på Haraldskær

AC-El installation - "byggestrøm"

Super Brugsen Jelling - aftensmad til vikinger og frivillige hjælpere fredag aften.

Tak til Jelling Kro, for husly til bestyrelsesmøder og under markedet - bademuligheder for vikingene - morgenmad og fri kaffe - samt dej til brødbagning og kaffe & kage, kirkekaffe i Langhuset.

Vi ses til næste marked - den 7. + 8. juli 2018.

Bjarne Madsen, formand

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Nyhedsbrev, juni 2016 

JELLING LANGHUSET

Bestyrelsen for Vikingemarkedet udarbejdede i august sidste år, en projektbeskrivelse, for etablering af et langhus i Jelling. Bestyrelsen kalder det "Jelling Langhuset". Vi har den glæde at meddele at vi fik 100.000 kr. af Jelling Sparekasse`s fond og 50.000 kr. af Jelling Musikfestival. Så i gang det er vi.

Bestyrelsen har igangsat udvælgelsen af tømmer, opskæring og tørring m.v. i samarbejde med Torsten Rye Petersen fra Rørbæk Tømrer- og Snedekerværksted.

Foreningen erhvervede sig rettigheden til tegninger af Ansager Langhuset og har lavet nogle tilretninger undervejs. I samarbejde med Eagle Road er der lavet tag og sider.

Jelling Vikingerne er særdeles aktive i det praktiske arbejde med projektet  - og vi håber at kunne fremvise resultatet til markedet.

TILLYKKE

 

Foreningen søger frivillige hjælpere

For at kunne få de praktiske opgaver løst, er der tilknyttet en skare af frivillige hjælpere.

Vi kan altid bruge et par hænder ekstra - så har du tid og lyst så kontakt os på

 mail@vikingemarked-jelling.dk

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Nyhedsbrev, 6. april 2016 

Så er generalforsamlingen i Foreningen Vikingemarked ved Højene i Jelling godt overstået.

Bestyrelsen består afHenrik Dahl som er Høvding for det indre marked. Anette Dahl som er sekretær i foreningen. Erik Jul Nielsen der er nyvalgt kasserer. Dorthe Kirstine Madsen der er bestyrelsesmedlem og mig selv som fortsætter som formand. Nye suppleanter er:  Rebekka Windeleff og Kenneth Vibe-Ferslev.

Bestyrelsen har afholdt de første bestyrelsesmøder  for igangsætning af planlægningen af det kommende marked - den 9. og 10. juli 2016:

 

Her lidt informationer til medlemmerne:

Jelling Vikingerne

Hen over efteråret 2015 / vinteren 2016 har der været arbejdet  i en "nørklegruppe", hos Anette og Henrik i Skovbølling. De har syet dragter, arbejdet med læder og træ og ikke mindst udvekslet vikingeinteresser.

Det er ved at bevæge sig i retning af dannelsen af en vikingegruppe i Jelling - en aktiv del af medlemmerne der er vikinger - mødes og lægger planer for forårets og sommerens "vikingeaktiviteter".

Og ikke mindst deltagelsen på årets marked i Jelling - hvor du kan møde dem …

Vil du vide mere, er det hos Henrik og Anette Dahl, du skal henvende dig. hdahl@fibermail.dk

 

Jelling Langhuset

Markedets Langhus fra Ansager er blevet for lille - efter 10 års marked i rivende udvikling - med flere og flere vikinger og gæster - er der ganske enkelt ikke plads til alle. Derfor er der opstået et behov for et langhus mere.

Bestyrelsen for Vikingemarkedet udarbejdede i august sidste år, en projektbeskrivelse, for etablering af et langhus i Jelling. Bestyrelsen kalder det "Jelling Langhuset". Vi har den glæde at meddele, at vi fik 100.000 kr. af Jelling Sparekasses fond og 50.000 kr. af Jelling Musikfestival. Så i gang det er vi.

Bestyrelsen har igangsat udvælgelsen af tømmer, opskæring og tørring m.v. i samarbejde med Torsten Rye Petersen fra Rørbæk Tømrer- og Snedkerværksted.

Foreningen erhvervede sig rettigheden til tegninger af Ansager Langhuset og har lavet nogle tilretninger undervejs. De første spærfag er en realitet.

I samarbejde med Eagle Road er der besluttet igangsætning af tag og sider.

Jelling Vikingerne er særdeles aktive i det praktiske arbejde med projektet  - og vi håber at kunne fremvise resultatet til kommende marked.

TILLYKKE

 

Planlægningen af 2016 markedet er i fuld gang

Der er inviteret 45 håndværkertelte, 12 ryttertelte og 5 bespisnings og underholdningstelte.

Deadline er 15/4, for tilmelding til Høvding Henrik.

Vikingeskibet Jelling Orm inviteres. Veterantoget kører. Kongernes Jelling og Vejle Museerne deltager.

Og der arbejdes på at inddrage byen.

Vi glæder os til at se de 2 imponerende langhuse, som placeres lidt på en ny måde - så de sammen med bespisningsboderne udgør en "kongsgård" med tingeplads i midten.

Der kommer Krigerskole ved Garm gruppen, underholdning ved GNY, brødbagning og bueskydning, tinge, sagnfortællinger, rovfugleshow, besøg fra af de mange håndværkere og ryttere, trækketure for børn

Som noget helt nyt i år er der ny rideopvisning  "Kongsgårdshowet" i skibssætningen som kaldes "Arenaen"

Der arbejdes på flere nyheder som ikke er helt på plads endnu….

Vi glæder os til markedet…

 

På bestyrelsens vegne

Bjarne Madsen, formand

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

NYHEDSBREV - JUNI 2015

Vikingerne kommer…

 

Lørdag den 4. juli og søndag den 5. juli 2015, er der - traditionen tro VIKINGEMARKED i Jelling.

Vikingemarkedet har i år 10 års Jubilæum.

 

Markedet afholdes på Monumentområdet, og byder på et spændende program (se program)

Entré 50,- kr. for voksne fra og med 14 år. Billetten gælder begge dage.

 

Der kommer over 100 vikinger fra hele landet.

Der sættes fokus på autentisk formidling af håndværk og rytteri. Der er arbejdende telte, og vikingerne fortæller og viser gerne deres telte frem for publikum.

Vikingegruppen "Gny"kommer og underholder i Langhuset.

Der kan købes forskellige vikingeretter og godt lokalt øl.

 

Af børneaktiviteter kan der nævnes:

brødbagning, sagnfortællinger, krigerskole, trækketure på ægte vikingeheste, bueskydning og mange andre impulsive ting som vikingerne kan finde på.

 

Monumentområdet inddrages til markedet - der er f.eks. rideopvisninger i skibssætningen.

Og Rovfugleshow både lørdag og søndag.

Et spændende indslag er vikingernes  "Tinge"- her kaldes til ro og orden.  Her afgøres evt. stridigheder og handler - i år er der fokus på 10 års jubilæet. Et spændende indslag man ikke må gå glip af…

Efter Tinge opføres et ægte Kampshow af krigergruppen Garm.

 

Søndag er der Vikinge-gudstjeneste i Jelling Kirke med efterfølgende kirkekaffe i langhuset.

 

Sejl med vikingeskibet Jelling Orm.

Prøv at sejle med vikingeskibet Jelling Orm på Fårup sø lørdag kl. 15.00

 

Ta` en tur med veterantoget.

Søndag kører veterantoget mellem Vejle og Jelling. Afgang fra Vejle kl. 11.10 og 14.10. Afgang fra Jelling kl. 12.18 og 15.18. Reduceret pris til Vikingemarkedet med dagens togbillet fra veterantoget, og reduceret pris med togetmed et armbånd fra Vikingemarkedet.

 

Hestevognskørsel.

Tag med på rundtur i Jelling Midtby og nyd udsigten siddende i hestevogn. Turen varer ca. 15 minutter og kører begge dage.

 

Arkæolog for en dag.

Du får mulighed for selv at grave og finde potteskår og flint og få fortællingen om, hvad det er arkæologer laver, og hvordan de finder tingene i jorden.

 

Aktiviteter på Torvet.

Jelling Turist- og Handelsstandsforening arrangerer bagagerumssalg, med mange spændende "lopper" og antikviteter m.v.

Cafe Sejd  arrangerer Mytologisk art festival - se mere på www.cafesejd.dk

 

 

Kontaktperson: Bjarne Madsen 21 64 50 69

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

NYHEDSBREV - AUGUST 2014

FANTASTISK MARKED 2014

Den 5. og 6. juli 2014, blev der igen afholdt Vikingemarked ved Højene i Jelling.

Flere hundrede vikinger ankom til byen, og slog sig ned på Monumentområdet, med deres telte, heste, boder og værksteder - for at formidle vikingernes levevis, håndværk, dragter, musik, historier  og meget mere.

Et rekortstort antal publikum mødte frem i det gode vejr.

Markedet var åben både lørdag og søndag, fra 10 - 16.00, samt lørdag aften fra 21-23.00.

Her kunne du opleve vikingerne i deres arbejdende værksteder og høre dem fortælle om deres håndværk.

Der var for første gang mulighed for at lave en "arena", i den nye skibssætning.

Det dannede en flot ramme omkring rideopvisning, trækketure på en rigtig levende vikingehest, rovfugleshow m.m..

Der var mulighed for bueskydning, bagning af vikingebrød over bål, hestevognsture rundt i byen, rovfugleshow og mulighed for at blive fotograferet med en rovfugl på armen,krigerskole, sejltur med Jelling orm, sagnfortællinger, krigerskole og mange andre aktiviteter.

Der kunne købes vikingemad og drikke, som blev nydt i det flotte langhus.

Der var også musikalsk underholdning under markedet.

Søndag var der kirkegang for vikingerne og kirkekaffe i langhuset.

Jelling Turist- og Handelsstandsforening havde arrangeret bagagerumssalg på Torvet.

Traditionen tro var der Tinge - hvor alle havde mulighed for at vælte den siddende høvding, men ingen tog udfordringen op - og høvdingen for det indre marked hedder fortsat Henrik Dahl, foreningens lokale viking…

I foreningen glæder vi os over - endnu et godt marked, og glæder os til den 4. og 5. juli 2015.

TAK for et godt marked. TAK til vikingerne, til bestyrelsen og ikke mindst til de mange frivillige hjælpere der er en vigtig forudsætning for at få markedet til at fungere.

Og ikke mindst TAK til vore sponsorer.

 

Bjarne Madsen, formand for foreningen Vikingemarked ved Højene.

August 2014.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

NYHEDSBREV JUNI 2014:


VÆR MED, NÅR VIKINGERNE INDTAGER JELLING

D. 5.-6. juli danner Jelling igen rammerne for det årlige Vikingemarked ved Højene.

Om få uger bliver Jelling igen indtaget af vikinger. Kom og vær med, når over hundrede af slagsen ankommer til monumentområdet ved kirken med deres telte, heste, boder og værksteder for at formidle vikingernes levevis, håndværk, dragter, musik, historier, mad og meget mere til nysgerrige besøgende.

Markedet er åbent lørdag og søndag fra 10 til 16, samt lørdag aften fra 21 til 23. Her kan du opleve vikingerne i deres arbejdende værksteder og høre dem fortælle om deres håndværk. I år bliver det muligt at besøge de enkelte telte, hvor der nogle gange bor en hel vikingefamilie, og snakke med dem om deres udstyr, dragter og levevis.

I kan se de flotte rideopvisninger med den store skibssætning som arena - og selv prøve en ridetur på en ægte vikingehest. Bag brød over bål eller se, hvor gode I er til at skyde med bue og pil. For børnene er der krigerskole, hvor de kan udleve deres indre viking. 

Kom til tinge midt på markedet lørdag eftermiddag og se og hør, hvordan stridigheder afklares. Her er som altid lagt op til at den siddende høvding, Gorm d. 2. alias Henrik Dahl, kan udfordres. Kan og tør nogen?

Som noget nyt i år er der sagnfortællinger på tingpladsen begge dage, så kom og få en god historie fortalt af en, der virkelig kan fortælle! Søndag er der, også som noget nyt, rovfugleshow med en ægte falkonér, og du kan blive fotograferet med en rovfugl på armen.

Det er selvfølgelig muligt at købe mad og drikke på markedet som I kan tage med i Langhuset, hvor I kan bænke jer langs det store bord og følge med i markedslivet mens I spiser.

Sidste år holdt markedet forsøgsvis også åbent lørdag aften. Det var så god en oplevelse, at der igen i år vil være åbent lørdag aften fra 21 til 23. Her kan man opleve arbejdende værksteder, underholdning og ægte vikingehygge i Langhuset.

Ligesom sidste år er der mulighed for hestevognsture rundt i Jelling.

For den, der besøger markedet, venter der med andre ord mange gode oplevelser. Velkommen til Vikingemarked ved Højene den 5. og 6. juli!

 

BRUG TO TIMER SOM FRIVILLIG VED VIKINGEMARKEDET

Vikingemarkedet i Jelling kan kun lade sig gøre, fordi en håndfuld frivillige giver et par timer af deres weekend i de dage, markedet står på.

Kunne du tænke dig at være med til at gøre årets vikingemarked i Jelling til en god oplevelse for både gæster og vikinger? Som kom og prøv én enkelt vagt - eller to hvis du vil - som frivillig i år.

En vagt er på to timer, og man får kun det antal vagter man selv beder om. Der er brug for hjælp til at tage imod entré ved indgangene, til brødbagning over bål, til hjælp ved bueskydningen og til at servere morgenmad for sultne vikinger lørdag og søndag morgen.

At være hjælper ved vikingemarkedet er en rigtig god måde at opleve markedet på sammen med de andre hjælpere og de gæstfrie vikinger.

Lyder det som noget, du kunne tænke dig, så send en mail til Astrid Skjoldborg Glans på astrid@mandoe.com

Vi ses til markedet

 

Bjarne Madsen, formand

Foreningen Vikingemarked ved Højene

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

NYHEDSBREV FEBRUAR 2014

 

SÅ ER VI KLAR IGEN...

Markedet 2014 er skudt i gang. Generalforsamlingen er overstået og gode kræfter i bestyrelsen er gået i gang med årets planlægning.

 Forretningsorden og opgavefordeling er aftalt. Og samarbejdet med Vejle Kommune fortsætter som de andre år. Der er igangsat et bredt samarbejde for udvikling af det kommende marked - som jo er den 5. + 6. juli 2014.

 

I år sættes der fokus på udvikling af:

  • Det indre Vikingemarked -  som sædvanlig er baseret på at formidle Vikingernes levevis på en autentisk måde. Vi vil bl.a. udvikle på bueskydning, krigerskole, rovfugleshow  og meget mere.
  • Det ydre marked - som er samarbejdet med Byen, forretningerne, spisestederne, Kirken, Kongernes Jelling, Jelling Orm, Veterantoget o.s.v.

 Et større samarbejde med Jelling Handelsstandsforening og Jelling Turistråd.

 

Vi vil forsøge at skabe lokal interesse for Langhuset - således at der fremadrettet kan udvikles, og udbygges, med en længe mere, og dug på side væggene - da det nuværende Langhus er for lille…

 

Vi har brug for frivillige hænder til at få markedet til at fungere.

Har du interesse - så kontakt foreningen på mail@vikingemarked-jelling.dk

 

Program m.v. er under løbende udarbejdelse - følg med på denne hjemmeside.

 

Vi glæder os til markedet for 2014.

 

På vegne af foreningen.

Bjarne Madsen, formand.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYHEDSBREV, JULI 2013

Så er det endelig snart marked igen.

I Jelling er vi klar til at modtage de første Vikinger fra det ganske land.

Vi har planlagt hver en detalje …!? - men har også  lidt "sommerfugle i maven".

Rigtig mange Vikinger har meldt deres ankomst - og vi glæder os til at møde dem …

Bare nu vejret bliver godt og bare Vikingerne ikke er for barske…. og bare der kommer mange gæster.

 

TIL VIKINGERNE

I skal koordinere med Vikingehøvding Henrik Dahl - han træffes bedst på mobil nr. 23 66 02 46.

Når I kommer skal I køre til markedet via den nye omfartsvej - og ind ad den nedlagte Tørringvej, og så

kontakte Henrik.

 

TIL DE FRIVILLIGE HJÆLPERE

I skal koordinere vagtplanen med Astrid - hun træffes bedst på mobil nr. 25 38 05 03.

I kan også kontakte mig på mobil. nr. 21 64 50 69.

Husk der er koordinerende møde fredag den 5/7 kl. 17.00 på Jelling Kro.

 

TIL GÆSTERNE

Den gamle parkeringsplads bag toiletbygningen er nedlagt, man kan parkere på p-pladsen ved Vestergade og Mølvangvej.

 

Vi glæder os til at se jer …

Rigtig godt marked til alle.

 

Jelling den 3/7 2013.

Bjarne Madsen, formand

Foreningen Vikingemarked ved Højene

 

Husk at der er mulighed for at blive medlem af foreningen, ved indbetaling af kr. 50,- på konto nr. 9551 318 73 81.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYHEDSBREV - APRIL 2013

Vi har holdt de første bestyrelsesmøder i foreningen, efter nytår - og kan love at Vikingemarkedet ved Højene i Jelling 2013 - bliver et spændende, hyggelig og autentisk marked.

2013 byder på en del forandringer på den fysiske side.

Monumentområdet er under omlægning - og skal indvies af Hendes Majestæt Dronningen

- i september 2013.

Der er sket en del på området. Stier er flyttet, træer er fældet. Arealet er udvidet nogle steder og andre steder inddraget til Kirkegård. Læs mere på www.jellingmonumenterne.dk

Vi samarbejder med Vejle kommune om afholdelse af markedet - midt i "byggepladsen".

På nuværende tidspunkt er der en del udfordringer - men vi er optimistiske for en løsning til markedet.

Der sker også en del udvikling på det indre marked - vores nye høvding Henrik - gør et flot stykke arbejde, for at bevare værdierne og udvikle markedet. I vikinger vil selvfølgelig snart modtage invitationen.

Vi glæder os til at se jer til sommer.På det ydre marked - altså samarbejdet med byen, sker der også nye tiltag.

Vi samarbejder bl. a. med Kongernes Jelling/Vejle museum, Jelling Kirke, Biblioteket, Jelling Orm, Handelsstandsforeningen og Turistrådet m.fl.

Vi glæder os til at åbne markedet den 6. juli 2013.

 

Husk at der er mulighed for at blive medlem af foreningen, ved indbetaling af kr. 50,- på konto nr.

9551 318 73 81.

 

 

Jelling den 1/4 2013.

 

Bjarne Madsen, formand

Foreningen Vikingemarked ved Højene

 ------------------------------------------------

NYHEDSBREV JANUAR 2013

Håber at alle er kommet godt ind i 2013...

 

Vi har holdt vores første bestyrelsesmøder i foreningen - og kan love at Vikingemarkedet ved Højene i Jelling 2013 - bliver et spændende, hyggelig og autentisk marked.

Foreningen ser tilbage på markedet i 2012 - som et godt marked.

 

2013 byder på en del forandringer på den fysiske side.

Monumentområdet er under omlægning - og skal indvies af Hendes Majestæt Dronningen

- i september 2013.

Der er sket en del på området. Stier er flyttet, træer er fældet. Arealet er udvidet nogle steder og andre

steder inddraget til Kirkegård. Læs mere på www.jellingmonumenterne.dk

Vi samarbejder med Vejle kommune om afholdelse af markedet - midt i "byggepladsen".

På nuværende tidspunkt er der en del udfordringer - men vi er optimistiske for en løsning til markedet.

 

Der sker også en del udvikling på det indre marked - vores nye høvding Henrik - gør et flot stykke arbejde, for at bevare værdierne og udvikle markedet. I vikinger vil selvfølgelig snart modtage invitationen.

Vi glæder os til at se Jer til sommer.

 

På det ydre marked - altså samarbejdet med byen, sker der også nye tiltag.

Vi samarbejder bl. a. med Kongernes Jelling/Vejle museum, Jelling Kirke, Biblioteket, Jelling Orm, Handelsstandsforeningen og Turistforeningen m.fl.

 

Vi glæder os til at åbne markedet den 6. juli 2013.

 

Husk at der er mulighed for at blive medlem af foreningen, ved indbetaling af

kr. 50,- på konto nr. 9551 318 73 81.

Gamle medlemmer skal også huske at indbetale kontingent for 2013.

 

Husk, at der er ordinær generalforsamling

Tirsdag den 26. februar 2013, kl. 19.30 på Jelling Kro.

Se dagsorden på hjemmesiden www.vikingemarked-jelling.dk.

 

Jelling den 28/1 2013.

 

Bjarne Madsen, formand

Foreningen Vikingemarked ved Højene