Hojudsigt2521

Jelling Langhuset

Da Langhuset blev skabt

JELLING LANGHUSET

Bestyrelsen for Vikingemarkedet udarbejdede i august sidste år, en projektbeskrivelse, for etablering af et langhus i Jelling. Bestyrelsen kalder det "Jelling Langhuset". Vi har den glæde at meddele at vi fik 100.000 kr. af Jelling Sparekasse`s fond og 50.000 kr. af Jelling Musikfestival. Så i gang det er vi.

Bestyrelsen har igangsat udvælgelsen af tømmer, opskæring og tørring m.v. i samarbejde med Torsten Rye Petersen fra Rørbæk Tømrer- og Snedekerværksted.

Foreningen erhvervede sig rettigheden til tegninger af Ansager Langhuset og har lavet nogle tilretninger undervejs. I samarbejde med Eagle Road er der lavet tag og sider.

Jelling Vikingerne er særdeles aktive i det praktiske arbejde med projektet  - og vi glæder os til at fremvise resultatet til markedet 2016

TILLYKKE

 

--------------------------------------------

Ansager Langhuset

Vikingemarkedet ved Højene i Jelling startede så småt i 2005 - og kunne derfor i 2015 fejre 10 års jubilæum

 

 

De første år var det uden et langhus.

Men behovet for et samlingssted blev stort - og daværende initiativtager til markedet - Johannes Kjærgaard kan berette følgende:

 

ET LANGHUS ?

 

Jeg lufter ideen ved et møde hvor Christine M. Poulsen og Bjarne Bagge er de eneste fremmødte. Her kommer det frem, at der er muligheder for økonomisk støtte fra en Branding pulje i Vejle kommune,men ansøgningen skal være lavet til om mandagen.

Jeg fik nogle hektiske dage med at finde priser og synliggøre ideen.

Visionen var at lave et " langhus " som kunne få beskueren til at tænke vikingelanghus, og det skulle  kunne rumme 84 mand og videre kunne pakkes sammen.

I denne fase hjælper billedkunstner  Per Ottesen med billedtegning og nu Arkitekt Kristian Kjærgaard villigt med idéudvikling. Prisoverslag på det specielle tag (hørlærred) kommer fra en sejlmager i Esbjerg og overslaget på tømmer fra Henrik Thomsen Ansager savværk.

Så var beskrivelse, tegning og priser hjemme.  Ansøgningen blev sendt til kommunen og kort tid efter, fik vi et meget positivt svar --- og besked på at vi godt kunne begynde.

 

Nu lægges grunden til et Langhuslaug. Det blev hurtigt klar for mig, at vi måtte være en gruppe som skulle stå sammen og se projektet i en større sammenhæng for at mobiliserer en energi, som var nødvendig for at realisere et projekt af denne størrelse. Et projekt, der aldrig var set før.

 

Der kommer nu en fase, hvor det går fra skitser og snak til konkrete tegninger - det var vigtigt, for tømmerskelettet og lærredet (taget ) skulle produceres samtidigt og vi så jo først om det passede sammen ved første opstilling i Jelling.

Opsavning af træ var aftalt med savværket, men tilpasning, udvikling af samlinger kostede megen snak og tænkning - der måtte ingen skruer være og huset skulle kunne skilles ad.

Langhusets aktive medlemmer var nu Anette, Henrik, Johnny, Steen, Kristian, Benthe, Per og undertegnede -vi vidste bare ikke, at vi var et Langhuslaug endnu.

 

Der blev brugt mange kræfter og projektet blev også ændret, da borde og bænke blev en integreret del af konstruktionen - projektet blev anderledes, større og mere færdigt. Vores energi var ved at være brugt og vores projekt var bare tømmer, rundstokke, bordplader og kiler. Vi manglede penge til det "sidste". Vi søgte en opfølgning på projektet! Vi kom med i Markedets pressemeddelelse og bad om hjælp, men det var ikke nogen respons - dog kom Niels og Jonna Kjærgaard, Jelling el og hjalp en dag.

 

Vi arbejdede indtil vi skulle læsse på traileren. Jelling El borede stolpehuller på pladsen og opdagede, at der lå en halv bys murbrokker under græsset - så arbejdet var yderst vanskeligt.

Vi havde nu alle brikker til et puslespil: stolpehuller, stolper og tømmer. Store brædder og bukke til bænke og borde, hørdug til tag og masser af tovværk, rundstokke og kiler. Ville det passe sammen???

 

Det var yderst spændende at komme over på pladsen. Langhuset, som vi kalder det, kom nu rigtigt op at stå - lidt justering med et par huller og huset stod flot - Det var superskønt at se Langhuset i virkeligheden.

 

Mange skulderklap til os alle - jeg måtte selv holde talen til de brave langhusmedlemmer.

Ved markedets slutning fik vi et længe leve af vikingerne samt en donation på 6500 kr. - det varmede rigtig godt.

 

Der opstod uenighed om, hvem der skulle passe på langhuset frem over. - Heldigvis endte det som et godt eventyr med en lykkelig slutning. Langhuslauget fik sin egen forening, vedtægter og ansvaret for huset samt forpligtelsen til at stille det op i Jelling hvert år.

 

Johannes Kjærgaard

 

Byggere:

Kristian  Kjærgaard - Arkitektstuderende

Henrik Thomsen  Ansager savværk

Anette Møller

Benthe Kjærgaard

Johnny

Steen  Tømrer

Per Ottesen - biled  Kunstner

Johannes Kjærgaard - idemand

 

v/Johannes Kjærgaard (Høvding, Indre Marked, indtil år 2012)

 

 

Langhuset er i dag opbevaret i Ansager. Og vedligeholdes og udvikles af et Langhuslaugh. En forening med vedtægter der sikrer årlig opstilling hvert år i Jelling.

Langhuslaugets formad er Johannes Kjærgaard.

 

JELLING LANGHUSET

Da langhuset blev for lille…

 

Vikingemarkedet ved Højene i Jelling har haft en positiv udvikling, og Ansager Langhuset er blevet for lille, til at rumme de mange vikinger.

 

Derfor arbejdes der lokalt på at få skabt en kopi af Ansager Langhuset.

Foreningen Vikingemarked ved Højene og den nuværende lokale høvding Henrik Dahl arbejder på at få skabt et Langhus, som hører til i Jelling.

 

Hør mere om dette på Tinge - lørdag den 4/7 2015 kl. 15.00…

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Historiken 2006-2012- kort fortalt

Markedet startede på initiativ af Johannes Kjærgaard (Viking) og i samarbejde med Jelling Turistforening ved Niels Kjærgaard. Markedet bestod kun af frivillige ikke betalte vikinger og lokale frivillige.

Selve konceptet  med fokus på autencititet og formidling var specielt på dette tidspunkt da flere markeder hen over landet havde udviklet sig i retning af "loppemarked med store borde med alle mulige varer". Resultatet var, at håndværk og den historiske formidling trådte i baggrunden. Mange vikinger mente anderledes og de blev rygraden i den flok vikinger, som siden har været aktive på Markedet i Jelling.

At holde konceptet har ikke været uden problemer - når det går godt, er der jo ofte mange høvdinger på banen - og det har det også været i Jelling. Resultatet blev en tydeligere adskillelse imellem indre og ydre marked.

Konceptet med fokus på formidling har fra start været det samme, samarbejde med menighedsrådet og kirken, Jelling kommune (senere Vejle), Jelling Orm, Kongernes Jelling, Veterantoget og før Langhuset kom, har vikingerne spist både på Kongernes Jelling og Jelling Kro.

Foreningerne Jelling Turistforening og JTur har altid taget sig af PR og samarbejdet med lokale i byen.

En gruppe af lokale frivillige har altid været til stede siden markedets start - de har f.eks. altid bagt alterbrødet til Gudstjenesten mv.

"Foreningen Vikingemarkedet ved Højene"  har kun én opgave - nemlig at drive og udvikle Vikingemarkedet ved højene. Se foreningens vedtægter andetsteds.

 

Johannes Kjærgaard (Høvding, 2006-2012) og

fhv. næstformand for "Foreningen Vikingemarkedet ved Højene "